O STOWARZYSZENIU


   Celem Milanowianek jest przywrócenie pamięci i wiedzy o kobietach mieszkających, tworzących i pracujących w Milanówku od zarania jego dziejów do czasów współczesnych.

Inspiracją do powstania projektu była postać i praca Pani Felicji Witkowskiej, której życie i dorobek – na długie lata zapomniane – ożyły podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 2013 roku.
W efekcie powstała pierwsza publikacja w całości poświęconego kobietom z Milanówka: Milanowianki. Powstał szlak miejskiej wycieczki śladami bohaterek, który jest dopełnieniem opowieści o kobietach z Milanówka w przestrzeni miejskiej.


Dla osób skupionych wokół Milanowianek Milanówek jest ważnym miejscem na mapie życia, pracy i twórczości. To osoby, które wierzą, że oddolne działania i inicjatywy mają duży wpływ na kształtowanie charakteru i klimatu Milanówka.

A JEDNAK STOWARZYSZENIE

W styczniu 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia.
21 marca wpisano nas do KRS. Od tego czasu działamy jako stowarzyszenie. Dzięki temu możemy pozyskiwać środki na nasze działania, jesteśmy niezależne.
Cele stowarzyszenia to:
  • Działanie na rzecz przywrócenia pamięci, badanie i upowszechnianie historii kobiet, miasta Milanówka oraz regionu. 
  • Podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy na temat herstorii. 
  • Wspieranie twórczości kobiet. 
  • Promocja kobiet regionui ich dorobku twórczego oraz miasta Milanówka. 
  • Upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu historii kobiet regionu, miasta Milanówka oraz regionu. 
  • Tworzenie materiałów edukacyjnych i wydawnictw tematycznych związanych z upowszechnianiem historii kobiet, miasta Milanówka oraz regionu. 
  • Prowadzenie działalności badawczej.

TOM II


ZREALIZOWANE PROJEKTY:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.