poniedziałek, 8 marca 2021

DZIEŃ KOBIET 2021

 

W tym roku nie nadałyśmy milanowskiej ulicy nowej patronki. Nie pozostajemy jednak bierne. Apelujemy dziś do Rady Miasta Milanówka, aby upamiętniała kobiety zasłużone dla lokalnej społeczności nadając ulicom, skwerom, placom, rondom ich nazwiska. Nie na jeden dzień, a na zawsze.
Poniżej zamieszczamy treść pisma, które zostanie przekazane do odpowiednich komisji RM Milanówka.
Na Dzień Kobiet - Ulic dla Kobiet życzymy sobie i Wam! 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Szanowne Radne, Szanowni Radni,

Apelujemy do Rady Miasta Milanówka, aby upamiętniła kobiety zasłużone dla lokalnej społeczności nadając nowym ulicom, skwerom, rondom, placom ich nazwiska.

Zainspirowała nas do tego warszawska kampania Ulice dla Kobiet Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

W naszym mieście zaledwie siedem ulic nosi nazwę na cześć kobiet, z czego jedynie Felicja Witkowska i Sabina Dembowska to patronki bezpośrednio związane z historią naszego miasta.

Oprócz dwóch wyżej wymienionych, patronat nad ulicami sprawują: Maria Konopnicka, Królowa Jadwiga, Eliza Orzeszkowa, Bogna Sokorska oraz siostra Urszula Ledóchowska.

Patronką jednego z rond jest Dobrawa, która współdzieli nazwę z Mieszkiem (Rondo Mieszka i Dobrawy).

W przestrzeni miejskiej jest mało śladów kobiet, mimo iż wniosły niekwestionowany wkład w rozwój Milanówka i jego historię. Ku inspiracji dla Rady Miasta załączamy listę bohaterek wystawy 100 Milanowianek na 100lecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce- są wśród nich artystki, działaczki społeczne, lekarki, nauczycielki, żołnierki AK, sanitariuszki – kobiety ściśle związane z miastem i jego historią. Dla przykładu podajemy tylko kilka kobiecych nazwisk, które naszym zdaniem, powinny zostać upamiętnione w przestrzeni miasta:

Stefania Błońska

Więźniarka Pawiaka, Majdanka, Ravensbrück, Buchenwaldu, aktorka, miłośniczka literatury.

Bronisława Lasocka

Właścicielka i gospodyni majątku Milanówek, który zakupiła po powstaniu styczniowym.

Maria Morozowicz-Szczepkowska

Aktorka, dramatopisarka, animatorka kultury, feministka, autorka głośnego dramatu Sprawa Moniki.

Celina Nahlik-Petry

Śpiewaczka operowa, spikerka Polskiego Radia Lwów i Polskiego Radia Wrocław.

Zofia Rabcewicz

Wybitna pianistka, jurorka Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina.

Halina Truskolaska

Lekarka i kierowniczka przychodni w budynku dworca PKP w Milanówku. Niezwykle oddana swoim pacjentom.

Stanisława Witaczek

Współzałożycielka, wraz z bratem Henrykiem, Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej i przemysłu jedwabniczego od hodowli jedwabników aż po gotową tkaninę.

Ulice dla Kobiet!  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.