sobota, 15 grudnia 2018

FIO Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną


We wtorek Stowarzyszenie Milanowianki wzięło udział w podsumowaniu tegorocznego „FIO Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”.

Była to okazja do spotkania innych organizacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, które działają na Mazowszu.
Ciekawym elementem spotkania była część edukacyjna. Dowiedziałyśmy o grantach na przyszły rok, zmianach w FIO oraz wysłuchałyśmy ciekawej prezentacji: Interesariusze innowacji społecznych – sposoby zaangażowania i efektywna komunikacja.
Miałyśmy też okazję do opowiedzenia o Milanówku i naszych działaniach z herstorią. Opowiedziałyśmy o tym, jak zakup sprzętu (dzięki grantom z FIO Mazowsze Lokalnie) wpływa na naszą pracę. W tym roku zakupiłyśmy rzutnik multimedialny i skaner do zdjęć.
Zakupiony sprzęt przyda nam się bardzo, ponieważ już niebawem planujemy premierę naszej wystawy „100 Milanowianek na 100-lecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce.”