czwartek, 2 listopada 2017

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w sobotę (28 października), pragniemy poinformować o ich charakterze i okolicznościach.


Tego dnia o godz. 17.00 miało rozpocząć się spotkanie młodzieżowej grupy dyskusyjnej Rozmowy na dobry wieczór. Punktem wyjścia do rozmowy miała być prezentacja Aleksandry Muzińskiej ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza pt. „Miłość nie wyklucza – o związkach partnerskich”.

Spotkanie nie doszło do skutku, ponieważ jego rozpoczęcie zostało zakłócone przez: p. Piotra Filipka (p.o. przewodniczącego Młodzieży Wszechpolskiej w Grodzisku Mazowieckim i działacza Ruchu Narodowego), p. Dawida Maciuszka (obecnego kandydata z ramienia Prawicy Marka Jurka w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Milanówka) oraz trzeciego mężczyzny, który nie pełni funkcji publicznych, dlatego nie podajemy informacji o jego tożsamości.

Mężczyźni, mimo próśb ze strony organizatorek, nie chcieli opuścić sali, powołując się na: przeprowadzaną przez nich „kontrolę obywatelską”, chęć obserwacji zajęć dla młodzieży, otwarty charakter spotkania oraz ich prawo do przebywania w przestrzeni publicznej Milanowskiego Centrum Kultury.

Zebrana młodzież była zaskoczona zaistniałą sytuacją, skonsternowana brakiem poszanowania dla przestrzeni do dyskusji oraz ignorowaniem jej próśb o opuszczenie sali. Uczestniczki i uczestnicy spotkania przebywali tam za zgodą swoich rodziców i prawnych opiekunów, natomiast żaden z mężczyzn nie był rodzicem, ani prawnym opiekunem nikogo ze zgromadzonej tam młodzieży.

Mężczyźni zostali poinformowani, że grupa dyskusyjna Rozmowy na dobry wieczór została zainicjowana przez Stowarzyszenie Milanowianki we wrześniu br. Zajęcia są adresowane wyłącznie do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej od 13 roku życia. Grupa spotyka się raz w miesiącu i podejmuje tematy zaproponowane przez młodzież. Jesteśmy otwarci/otwarte na różne punkty widzenia. Staramy się dyskutować kulturalnie i z poszanowaniem swojego zdania. Stowarzyszenie na podstawie umowy użyczenia z MCK korzysta z pomieszczenia „Kurnik – wylęgarnia kultury”, a goście-prelegentki i prelegenci przyjeżdżają na nasze zaproszenie.

Mamy świadomość, że argumenty, na które powoływali się wspomniani wyżej mężczyźni, nie mają podstaw prawnych. Wobec naszego żądania, by opuścili spotkanie, ich dalsza obecność w tym miejscu była bezprawna. Ponadto p. Piotr Filipek zapowiedział interpelację posła RP, która rzekomo miałaby zmusić nas do natychmiastowego wydania dokumentów Stowarzyszenia na podstawie Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jednakże art. 19 tejże ustawy nie upoważnia posłów do wglądu w dokumenty organizacji pozarządowych. Nazwiska posła, którego jak twierdził jest asystentem, nie wymienił.

Wobec ciągłego ignorowania przez mężczyzn wezwań do opuszczenia sali i umożliwienia nam rozpoczęcia spotkania oraz w obawie o bezpieczeństwo młodzieży, prowadzących spotkanie oraz własne, poprosiłyśmy o interwencję Straż Miejską, a następnie Policję. Policjanci spisali dane dwóch mężczyzn zakłócających spotkanie (w tym p. Dawida Maciuszka) oraz przekonywali ich do opuszczenia sali. P. Piotr Filipek oddalił się z miejsca zdarzenia na wieść o przyjeździe Policji. W międzyczasie podjęłyśmy decyzję o odwołaniu spotkania wobec braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa prowadzącym i młodzieży.

Uważamy, że tego typu zachowanie ma na celu zastraszanie i jest formą przemocy. Przemocy, która koncentrowała się na prowadzących spotkanie kobietach. Milanowianki są Stowarzyszeniem, które przeciwstawia się wszelkim formom przemocy, a szczególnie wobec kobiet.

Naszym celem jako stowarzyszenia jest stworzenie dla młodzieży miejsca przyjaznego dyskusji. Kluczowe jest dla nas, aby osoby uczestniczące w naszych spotkaniach mogły swobodnie zabrać głos, nie zależenie od poruszanych tematów. Staramy się pokazać młodzieży, iż można się różnić, ale należy się szanować. Dzięki temu uczestnicy spotkań podkreślają, że spotykają się ze zrozumieniem ze strony prowadzących, a tematyka spotkań jest dla nich ciekawa i ważna.

Podczas działań grupy dyskusyjnej nie forsujemy poglądów, nie stajemy po stronie opcji politycznych, ale kulturalnie rozmawiamy, czasem na tematy trudne i kontrowersyjne, ale jednak potrzebne. Nigdy nie zgodzimy się na to, by zakłócanie spotkań było uznawane za metodę dyskusji na jakikolwiek temat. Aby nie pozostać biernymi oraz by pokazać jasny sprzeciw wobec takich form działania, postanowiłyśmy wydać niniejsze oświadczenie, pod którym podpisuje się kilka osób w różnym wieku i o różnych światopoglądach.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam wyrazy wsparcia i oferowali pomoc. Bardzo budujące jest to, że tak wiele osób z naszej społeczności nie pozostało obojętnych na tę sprawę.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Milanowianki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.